Firma Transferdrukpapier otrzymała wyróżnienie w V edycji konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska pt. „Produkt w Obiegu”  za „ Papier z ekobarierą wodo i tłuszczoodporną”