ZREALIZOWANE PROJEKTY UNIJNE

 

PROJEKT NR 1

,,Zakup i wdrożenie linii technologicznej do produkcji niewytwarzanego w Polsce papieru do termotransferowego druku sublimacyjnego w technologii cyfrowej”

zrealizowany w ramach lll Osi priorytetowej: Gospodarka, lnnowacyjność, Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

PROJEKT NR 2

,,Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu: papieru dla niewidomych do alfabetu Braille’a oraz zwiększenie konkurencyjności poprzez usprawnienie produkcji papieru sublimacyjnego”

zrealizowany w ramach ll Osi priorytetowej: lnnowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.