W wyniku oceny ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytania ofertowe dotyczące zakupu maszyn i urządzeń, w dniu 08-08-2018r  dokonano wyboru firm i producentów, z którymi zawarte będą umowy :
  • Zakup BOBINIARKI   –   firma SINCO  sp.z o.o. reprezentująca producenta chińskiego Hengcheng Machinery Co.Ltd, Taicang City 215400, Jangsu, China
  • Zakup MIESZADŁA PRZEMYSŁOWEGO  –   firma SINCO  sp.z o.o. reprezentująca  producenta chińskiego Shanghai ELE Mechanical&Electrical Equipment Co.Ltd,
  • Zakup SAMOJEZDNEJ OWIJARKI DO PALET  –   firma IZIPAK w Łodzi
_______________________
Dnia 11 lipca 2018r została podpisana Umowa numer : RPLD.02.03.01-10-0013/17-00
o dofinansowaniu naszego Projektu.
Projekt zakłada zakup 3 urządzeń:
– bobiniarki
– mieszadła przemysłowego
– owijarki samojezdnej do palet
Zgodnie z zasadą konkurencyjności, zapytanie ofertowe dotyczące dostawy bobiniarki zostało zamieszczone na  stronie www.bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl
Zapytanie ofertowe na zakup mieszadła przemysłowego –  /mieszadlo.jpeg
Zapytanie ofertowe na zakup owijarki  do palet  – /owijarka.png
_______________________

Projekt nr. 2 – „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu: papieru dla niewidomych do alfabetu Braille’a oraz zwiększenie konkurencyjności poprzez usprawnienie procesu produkcji papieru sublimacyjnego”

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
– Konkursu numer:: RPLD.02.03.01-IP.02-10-028/17
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie naszego nowego projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu: papieru dla niewidomych do alfabetu Braille’a oraz zwiększenie konkurencyjności poprzez usprawnienie procesu produkcji papieru sublimacyjnego”
Wniosek spełnił wszystkie kryteria formalne i merytoryczne , został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania.
W trakcie realizacji

________________________________________________________

Projekt nr. 1 – „Zakup i wdrożenie linii technologicznej do produkcji niewytwarzanego w Polsce papieru do termotransferowego druku sublimacyjnego w technologii cyfrowej.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie linii technologicznej do produkcji niewytwarzanego w Polsce papieru do termotransferowego druku sublimacyjnego w technologii cyfrowej.
Projekt zrealizowany